Historia

Ampumaseura Kuopioon suurlakon muistoksi

KAMS ainoa sortovuosina 1899-1917 perustettu ampumaseura

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuran perustamisvaiheet ovat aika erikoiset. 1905 suurlakon ajaksi oli Kuopioon perustettu suurlakkotoimikunta, jonka tehtävänä oli toimia niin, ettei rauhatto­muut­ta syntyisi vaan kaikki sujuisi maltillisesti. Suurlakkotoimikunta käytti omaperäisiä kei­noja ta­voitteitten saavuttamiseksi mm siten että toimikunta väkisin kyyditsi läänin maaherraa vastaa­van korkean virkamiehen, kuvernööri Berghin pois kaupungista. Kipunapekan, mm Väinölänniemen ty­vessä olevan kauniin rakennuksen, Korukulman, suunnittelijan ja rakentajan, rakennusmestari Pekka Pitkäsen , johdolla kaikki sujui rauhallisesti ja toimikunta piti 7.11.1905 loppukokouksensa päättäen samalla perustaa suurlakon muistoksi Kuopioon ampumaseuran.

Samat miehet pitivät 23.3.1906 seuran perustavan kokouksen ja kävivät jättämässä 14.4.06 Berg­hin seuraajalle kuvernööri Steniukselle lupa-anomuksen seuran perustamiseksi ja seuran säännöt hy­väksyt­täväksi. Sortovuosina 1899-1917 Suomeen ei tiettävästi perustettu Kuopiota lukuun otta­matta yhtään uutta ampumaseuraa koska senaatti ei hyväksynyt lupa-anomuksia vaan seurojen perus­tami­nen vesittyi, jäi myöhempään ajankohtaan tai seurat perustettiin vain tavallisina metsästysseuroina ja muutettiin myöhemmin virallisesti ampumaseuroiksi. Ainoan poikkeuksen tekee siis kuopiolaisseu­ra. Uuden kuvernöörin on täytynyt tietää, että ampumaseuran anojina ovat samat miehet, jotka kyydit­si­vät hänen edeltäjänsä ulos kaupungista ja samat miehet, jotka olivat suurlakon aikana pystyneet pi­tämään kaupungissa yllä hyvän järjestyksen. Kuvernööri Stenius ei halunnut estää seuran perustamista ja otti riskin ja tiettävästi valtuutensa ylittäen ei lähettänytkään anomusta senaattiin vaan antoi itse myönteisen päätöksen 3.5.1906 , Seuran nimeksi oli harkitusti otettu Kuopion Metsästys- ja Ampu­ma­seura. Nimi muutettiin 1924 Kuopion Ampumaseuraksi ja 1948 Kuopion Ampuma- ja Met­säs­tysseuraksi.

Seura anoi 1.6.1906 kaupungilta maa-aluetta ampumaradaksi ja saikin 10 hehtaarin alueen ensin kolmen markan vuosivuokralla ja sittemmin vuokratta. Ensimmäinen paviljonki valmistui 1909. Va­lo­kuvistaan kuuluisaksi tullut Victor Barsokevitsch oli kiinnostunut muistakin laukauksista eikä aino­as­taan kameran laukaisuista ja niinpä hän toimi kaupunginvaltuutettuna pontevasti mm ampumarata-asi­assa. Myöhemmin olivat seuran kuvernöörisuhteet hyvät ja maaherra E. E. Rosenqvist oli edustus­luokan ampuja ja toimi mm seuran ja Suomen Ampujainliiton puheenjohtajana.

Seuran alkuvuosien paras ampuja oli maanviljelijä Iivo Väänänen joka saavutti suomenmestaruuk­sia hirviammunnassa, vapaakiväärillä ja vapaapistoolilla ja oli valittu Tukholman olympialaisten hau­lik­koammuntaankin, mutta ruotsalaiset muuttivat aikataulua Väänäselle ilmoittamatta ja niin jäi hau­likko ampumatta. Hirviammunnassakin oli vaikeuksia koska Suomessa ei sortovuosina siviilit saaneet omis­taa vaippaluotiaseita ja Suomen joukkueen piti ostaa kilpailuaseet Tukholmassa romukaupasta. Suoma­laiset ampuivat kuitenkin harjoituksissa niin hyvin, että ruotsalaiset eivät suostuneet myymään kunnon patruunoita enää kilpailuun, mutta Suomen joukkue ampui silti pronssille ja näin Väänänen oli seuran ensimmäinen olympiamitalisti. Väänänen oli todellinen ammunnan harrastaja ja hänellä oli omalla maallaan myös ampumarata, jolla parhaana heinäaikana isäntä saattoi olla ampumassa ja renki näyttämässä.

Vuonna 1920 kuopiolainen ampumaseura sai toisen mitalistin. Hirven kertalaukauksilla ja vapaa­ki­väärin 3×30 laukauksen kilpailuissa Suomen mestaruuden ampunut Kaarlo Kustaa Lappalainen epäon­nistui Antwerpenin hirvikilpailuissa, mutta oli silti joukkuehopealla ja oli voittamassa jouk­kuepronssia sotilaskiväärin makuuasentokilpailussa. Seuran tasoa 1920-luvulla kuvastaa se, että 1924 oli Suomessa 34 mestariluokan ampujaa, joista yhdeksän oli Kuopiosta.

Seuraava olympiakävijä olikin sitten Jaakko Asikainen, joka tosin ei Munchenissä onnistunut mutta oli kuitenkin paras suomalainen. SM-kisoissa hän voitti pienoiskiväärin makuukilpailussa kerran kul­taa ja kahdesti hopeaa. Kansallisissa kisoissa hän ampui kahdesti 599, joka olisi arvoki­soissa tiennyt maailmanennätyksen sivuamista. 1969 Asikainen ampui SM-kilpailuissa 40 laukauk­sen makuuasen­tokilvassa täydet 400 pistettä.

Seuralla on vuosien varrella ollut monia hyviä ampujia ja takavuosina mm nuoret keräsivät SM-mitaleita runsaasti. Naisia ja tyttöjä on seuraan kuulunut koko joukko. Heistä Kaarina Karkkonen voitti SM-hopeaa pienoiskiväärillä ja Pirkko Kolehmainen keräsi mitaleita tyttöjen sarjoissa.

Erkki Jauhiainen valittiin 1967 piirin parhaaksi urheilijaksi hänen voitettua isopistoolin kouluosalla SM-hopeaa sekä PM-kilpailuissa henkilökohtaisen hopean ja joukkuekullan niinikään isopistoolilla, jolla SM-kultaa tuli seuraavana vuonna.

Suomea maailmanmestaruuskilpailuissa Malmilla 1937 sotilakiväärissä edustaneen Yrjö Eskelisen poika Martti Eskelinen voitti SM-kultaa hirven kertalaukauksilla 1971 ja 72 sekä hirven yhdistetyn kullan 1971. Martti Eskelisen paras laji oli kuitenkin villikarjuammunta, jossa hän oli Soulin MM-ki­soissa 1978 voittamassa sekajuoksujen joukkuepronssia ollen henkilökohtaisesti kuudes. Hän kilpai­lu-uransa huipentui Linzin maailmanmestaruuskilpailuihin, jossa hän oli voittamassa Suomelle jouk­kue­maailmanmestaruuden ME-tuloksella 1534.

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura on mm muuttoliikkeen takia menettänyt monia hyviä am­pujia kuten esimerkiksi kivääriampuja Antti Koskisen ja pistoolimies Martti Konttisen sekä kivääri­ampuja Tapio Kajanin, kaikki parhaina vuosinaan muiden seuroja jäseninä Suomen edustusjoukku­eisiin kuulu­neita ampujia.

Seuran paras ampuja kautta aikojen on kuitenkin Toivo Antikainen, joka on kerännyt arvokisami­ta­leja roppakaupalla. Hänellä on 19 Suomen mestaruutta, 11 hopeaa ja kahdeksan pronssia isopistoo­lilla ja vapaapistoolilla ja Suomen ennätyksiä hän on parantanut useaan otteeseen. Hän oli ensimmäi­nen suomalainen, joka on ampunut isopistoolin kuvio-osalla täydet 300 pistettä. Tuloksensa hän am­pui vanhalla rähjäisennäköisellä parabellumilla. Niinpä hän 1976 saatuaan työtovereiltaan 60-vuotis­lah­jaksi kunnon revolverin meni laukaustakaan sitä ennen ampumatta kilpailuun, ampui 592 ja sanoi, että olisipa hänellä ollut tällainen ase nuorempana.

Seuran valmentajista hammaslääkäri Olavi Karkkonen tutki 1960 ja -70 luvuilla perusteellisesti silmän toimintaa aluksi ampujain tarvetta varten ja sittemmin pelkästä mielenkiinnosta. Neljä vuotta ilman välineitä tutkien kirjallisuutta ja pohtien silmän toimintaa hän esitti käänteentekevän väitteen, joka poikkesi kolmiväriteoriasta, jonka mukaan värejä ovat punainen, vihreä ja sininen. Karkkonen väitti kuten voimme 10.10.1969 ilmestyneen Suomen Kuvalehden sivulta 52 todeta, että silmä aistii viittä väriä, joita hän nimittää punaiseksi, vihreä ykköseksi, vihreä kakkoseksi, siniseksi ja purppu­raksi. Tieteen kuvalehti N:o 3/1987tietää sivulla 59 tieteen uutena saavutuksena ketoa, että Stanfordin yliopis­tossa Yhdysvalloissa on tultu samantapaisiin tuloksiin ja amerikkalaistutkijat puhuvat nyt myös vihreä ykkösesta ja vihreä kakkosesta.. Karkkonen oli opettajana mukana Ampujainliiton val­mentaja­koulutuksessa ja oli osaltaan käynnistämässä lisääntyvää lääketieteen käyttöä yleensä urhei­lussa. Kark­konen oli luennoimassa mm olympiakomitean kaikkien lajien valmentajille järjestämässä seminaarissa Joutsenlammella lokakuussa 1970. Myös allekirjoittanut on ollut mukana kouluttamassa edustusam­pujia ja liiton valmentajia aiheenaan rentoutus ja allekirjoittanut pitää edelleen palopuheita rentoutuk­sen puolesta.

Topi Toivanen