Hallitus

Tehtävä Nimi Puhelinnumero, e-mail
Puheenjohtaja Jouni Kröger 044 5830 268, jounimpkroger@gmail.com
Sihteeri, rahastonhoitaja Mari Kajan 044 0678 560, sihteeri1.kams@dnainternet.net
Koulutusosasto & Varapuheenjohtaja Kimmo Rytkönen 040 7600231, kimmo.rytkonen@kams.fi
Pistoolijaosto Tapio Väänänen 044 2065 333, tapio.vaananen@dnainternet.net
Lajijaosto Timo Lassila 050 4333 834, timo.lassila@kams.fi
Tapio Kajan 040 5537 591, tapio.kajan@kams.fi
Kiväärijaosto Tomi Taattola 044 5852 638, tomi.taattola@kams.fi
Riistamaalijaosto Mika Mankinen 050 3558 244, mika.mankinen@gmail.com
Huolto-osasto, avain- ja rata-asiat Pertti Kunranta 0400 672 555, pertti.kunranta@hotmail.com
Talousosasto, tiedotus ja markkinointi Soile Peltokangas 040 5734 787, soile.peltokangas@kams.fi